2014-04-07

جعل لقب بنیان گذار مهندسی ذهن استاد حامد آقایی

یاد خدا آرامش بخش دلها با سلام اینجانب حامد آقایی کد ملی۰۹۳۹۰۳۵۷۲۳ تحصیلات در رشته های قرآن، عمران، ساختمان، روانشناسی عمومی و مدیریت خانواده اعلام میدارم […]