به نام خدا

با توجه به نیاز و درخواست های دوستان عزیز ، این قسمت را به سایت اضافه کردیم تا از این رهگذر شما دوستان بتوانید سولات خود را پرسیده و امید به حق تعالی تحولی در زندگی شما عزیز دل خدا رقم خورد .

و در این تحول و زندگی زیبا ما نیز افتخارا نقشی داشته باشیم.

بر این اساس دوستان عزیز میتوانند سوالات خود را در این برگه گذاشته و توسط شخص استاد حامد آقایی در کمتر از ۴۸ ساعت جوابدهی شود.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

موفق و مستدام

روابط عمومی موسسه موفقیت مهندسی ذهن استاد آقایی