سلام

لطفا جهت درخواست شرکت در گارگاه “۷ گام تا خواستگاری موفق به لطف الهی” به آدرس ذیل مراجعه فرمایید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر شماره  تماس ۴۴ ۳۱ ۶۰۶ آماده پاسخگویی به شما می باشد

آدرس موسسه:معلم۱۴-یوسف قاسمی۲۰-درب بنفش

کارگاه ها در روز جمعه تشکیل می شود

سین کارگاه:

از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ کارگاه (قسمت اول)

– ۱۱:۳۰ تا ۱۲ استراحت وپذیرایی

– ۱۲تا ۱۳:۳۰ ادامه کارگاه (قسمت دوم)

– ۱۳:۳۰ تا ۲:۱۵ نهار و نماز و استراحت

– ۲:۱۵ تا ۳:۳۰ اتمام کارگاه (قسمت سوم)

لازم به ذکراست هزینه کارگاه مربوطه ۲۵۰۰۰ تومان است.نهار طبق منو و به هزینه موسسه است.پذیرایی به عهده موسسه می باشد.

موفق باشید – چه بهتر که در موفقیت شما ما نیز سهمی داشته باشیم.