سلام

لطفا جهت درخواست شرکت در دوره” ازدواج موفق “ به آدرس ذیل مراجعه فرمایید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر شماره  تماس ۴۴ ۳۱ ۶۰۶ آماده پاسخگویی به شما می باشد.

زمان شروع دوره: ۲۱/۰۴/۱۳۹۱  تا   ۲۵/۰۴/۱۳۹۱

کلاس ها در ۵ روز پشت سر هم تشکیل می شود

سین دوره:

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰

آدرس موسسه:معلم۱۴-یوسف قاسمی۲۰-درب بنفش

لازم به ذکراست هزینه کارگاه مربوطه ۴۰۰۰۰تومان برای دفعه اول است. با شرکت مجدد در دوره ۶۰% تخفیف منظور می گردد .پذیرایی به عهده موسسه می باشد.

موفق باشید – چه بهتر که در موفقیت شما ما نیز سهمی داشته باشیم.