• دوره های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان

– ارائه دوره های مهندسی ذهن مقدماتی استاد حامد آقایی زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات با ارائه مدرک قابل ترجمه(۳۰ساعت) مهلت ثبت نام: ۹۵/۱۲/۱۵ تاریخ شروع دوره : ۹۵/۱۲/۲۰ هزینه دوره: ۳۵۰٫۰۰۰ تومان این دوره تکمیل شده و در حال انجام است

– ارائه دوره های مهندسی ذهن پیشرفته استاد حامد آقایی زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات با ارائه مدرک قابل ترجمه(۱۰۰ساعت) مهلت ثبت نام: ۹۶/۲/۱۵ تاریخ شروع دوره : ۹۶/۲/۲۰ هزینه دوره: ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان این دوره تکمیل شده و در حال انجام است

– ارائه دوره های مدیریت ذهن و مهارت های زندگی استاد حامد آقایی زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات با ارائه مدرک قابل ترجمه(۴۰۰ساعت) مهلت ثبت نام: ۹۶/۴/۲۰ تاریخ شروع دوره : ۹۶/۴/۳۰ هزینه دوره: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

– ارائه دوره های آشنایی با روانشناسی اجتماعی استاد حامد آقایی زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات با ارائه مدرک قابل ترجمه(۳۵ساعت) مهلت ثبت نام: ۹۶/۴/۲۰ تاریخ شروع دوره : ۹۶/۴/۳۰ هزینه دوره: ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

 

  • دوره های مهندسی ذهن استاد حامد آقایی- روانشناس بالینی :

۲۴ ساعت آموزش(۸ جلسه) هزینه ی دوره : ۳۵۰٫۰۰۰تومان
محل هاو تاریخ های برگزاری دوره:

۱)موسسه فرهنگی موفقیت ومهندسی ذهن آقایی

آدرس موسسه: مشهد مقدس – معلم۱۴-یوسف قاسمی۲۰-پلاک۱۷۸-طبقه همکف تلفن: ۳۶۰۶۳۱۴۴   ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰

۲)وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان
آدرس موسسه: مشهد مقدس – فلسطین ۱۵ پلاک ۸۴ – تلفن: ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
۳)فرهنگسرای خانواده شهرداری مشهد
آدرس موسسه قاسم آباد – نبش استاد یوسفی ۱۳  فرهنگسرای خانواد ه شهرد اری مشهد – واحد مشاوره -تلفن: ۳۶۰۶۳۱۴۴    ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
۴)موسسه کارآوران
آدرس موسسه : بلوار فردوسی – حد فاصل چهارراه فرامرز عباسی و میدان استقلال پلاک ۳۶۷ – تلفن ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
۵)موسسه اندیشه جاوید ایرانیان

آدرس موسسه : مابین سناباد۵۹ و چهارراه راهنمایی پلاک۵۵۵       تلفن : ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰

 

 

دوره سینرژیک مقدماتی استاد حامد آقایی- روانشناس بالینی ( مطالعه صحیح ، تند خوانی ، روان خوانی و تقویت حافظه)

۱۵ساعت آموزش (۵جلسه کارگاهی) هزینه دوره :۳۰۰٫۰۰۰ تومان
محل هاو تاریخ های برگزاری دوره:

۱)موسسه فرهنگی موفقیت ومهندسی ذهن آقایی

آدرس موسسه: مشهد مقدس – معلم۱۴-یوسف قاسمی۲۰-پلاک۱۷۸-طبقه همکف تلفن: ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰

۲)وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان
آدرس موسسه: مشهد مقدس – فلسطین ۱۵ پلاک ۸۴ – تلفن:۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
۳)فرهنگسرای خانواده شهرداری مشهد
آدرس موسسه قاسم آباد – نبش استاد یوسفی ۱۳  فرهنگسرای خانواد ه شهرد اری مشهد – واحد مشاوره -تلفن:۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
۴)موسسه کارآوران
آدرس موسسه : بلوار فردوسی – حد فاصل چهارراه فرامرز عباسی و میدان استقلال پلاک ۳۶۷ – تلفن ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
۵)موسسه اندیشه جاوید ایرانیان

آدرس موسسه : مابین سناباد۵۹ و چهارراه راهنمایی پلاک۵۵۵       تلفن : ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰

 

 

  • دوره سینرژیک پیشرفته استاد حامد آقایی- روانشناس بالینی ( مطالعه صحیح ، تند خوانی ، روان خوانی و تقویت حافظه)

۲۰ساعت آموزش (۷ جلسه کارگاهی) هزینه دوره :۴۰۰٫۰۰۰ تومان
محل هاو تاریخ های برگزاری دوره:

۱)موسسه موفقیت ومهندسی ذهن آقایی

آدرس موسسه: مشهد مقدس – معلم۱۴-یوسف قاسمی۲۰-پلاک۱۷۸-طبقه همکف تلفن: ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰

۲)وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان
آدرس موسسه: مشهد مقدس – فلسطین ۱۵ پلاک ۸۴ – تلفن:۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
۳)فرهنگسرای خانواده شهرداری مشهد
آدرس موسسه قاسم آباد – نبش استاد یوسفی ۱۳  فرهنگسرای خانواد ه شهرداری مشهد – واحد مشاوره -تلفن:۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
۴)موسسه کارآوران
آدرس موسسه : بلوار فردوسی – حد فاصل چهارراه فرامرز عباسی و میدان استقلال پلاک ۳۶۷ – تلفن ۶۰۷۳۹۷۱
۵)موسسه اندیشه جاوید ایرانیان

آدرس موسسه : مابین سناباد۵۹ و چهارراه راهنمایی پلاک۵۵۵       تلفن : ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰

 

 

ثبت نام:
جهت ثبت نام در دوره های فوق مبلغ مورد نظر را به شماره کارت  ۶۰۶۲۵۶۱۱۰۳۳۱۷۱۶۳ بانک ملت به نام مهرناز پهلوانی واریز نموده و جزئیات دوره را به شماره سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۳۳۰۰۰۹ به این صورت (نام و نام خانوادگی-نام دوره- نام موسسه) پیامک گردانید
تلفن : ۳۶۰۶۳۱۴۴  ۰۹۱۵۶۸۰۰۰۵۰  ۰۹۳۰۶۵۹۰۱۰
سپاسگزار
 مدیر روابط عمومی موسسه مهندسی ذهن استاد آقایی